22 септември

Картички за 22 септември. Картички за независимостта на България. На 22 Септември 1908 година тържествено с манифест в църквата в църквата „Св. 40 мъченици“ във Велико Търново е обявена Независимостта на България.

Исторя

С обявяване на независимостта българската държава отхвърля финансовата и политическата зависимост от Османската империя, наложена ѝ от големите европейски държави с Берлинския договор тридесет години по-рано, при освобождението, а българският княз - Княз Фердинанд I приема титлата цар на българите.

На последващите заплахите с война от страна на Османската империя, България отговаря с военна мобилизация и в същото време декларира готовност за мирно уреждане на спора. Берлинският договор е нарушен, както от София, така и от Виена, а Великите сили не са готови за мащабна война, всички усилията се насочват към дипломатическото признаване на българската независимост. През месец април 1909 г., с помощта на Русия, българо-османските противоречия се уреждат с подписването на руско-турски, българо-руски и българо-турски протокол.

Русия опрощава задълженията на османската империя от войната (18877-1878), а в замяна Османската империя се отказва от всички финансови претенции към България, която от своя страна се задължава да заплати на Русия 82 милиона франка за срок от 75 години. През същия месец Османската империя признава независимостта на България, последвана и от останалите велики сили.