Поздравления за новороденото бебе

Поздравления за новороденото бебе с пожелания то да расте умно и усърдно!