Честит студентски празник

Честит студентски празник
Животът ти да бъде един голям купон,
а ти да си винаги в центъра на внианието