Напред! Науката е слънце

Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!