Реклама:
Химн на Св.св. Кирил и Методий

Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си поднови!

Върви към мощната Просвета!
В световните борби върви,
от длъжност неизменна воден -
и Бог ще те благослови!

Картички в категория 24 май
Реклама:
За да споделите тази картичка за 24 май във фейсбук дневника на ваш приятел - натиснете бутона Споделяне: