Василовден, Васильовден, Власовден, Св. Власий, Св. Влас, Муковден, Сурва – 1 януари

Кой празнува на 1 януари?

Свети Василий в превод Царски, Царствен е живял в IV в. Смята се, че гони зли духове, магии, уроки, силни душевни заболявания. Пречиства от грешни желания и зли мисли, дава надежда при отчаяние и униние. Приема се, че молейки се на този светец при скръб или изкушение ще бъдем излекувани.
В първия ден от годината на Сурва или Василовден празнуват всички с имена Василка и Васил и техните производни – Васе, Василко, Василин, Васкун, Васо, Вася, Ватко, Вашко, Вачко, Вацо, Васила, Васа, Василена, Василиса, Василина, Вася, Васка, Вълко, Весел и други.

По смисъла и значението на Васил, което означава царствен, могат да празнуват и всички, чието име означава царствена – Регина, което произлиза от латиница и значи царица.

История на Василий Велики

В първия ден от новата година, 1 януари се почита паметта на видния светец в християнството св. Василий Велики. Той е живял в 330 година, роден в Кесария, Кападокия. Бил син на знатно семейство. Родителите му били богати, уважавани, многолюдни и вярващи.

Самият Василий бил много интелигентен и надарен. Образованието си получил в елитни училища в Атина. В родните земи бил преподавател по красноречие. Григорий Богослов бил отдаден на съзерцание и бил покръстен в река Йордан. Завърнал се и станал епископ в град Севастия, Кападокиянска област. Тогава управлявал римския император Диоклетиан, започнало жестоко преследване на християни и тяхното погубване. Свети Власий отишъл в планина Аргеос, където заживял в пещера. Чрез молитва, той укротявал диви животни и лекувал болести.

По заповед на управителя на тези земи, били изпратени войници да ловят диви животни за арените. Така върнали епископа в града. По пътя към дома му много хора прииждали, за да ги изцери от болести или да опрости страданията им.

След това Василий станал популярен със своята Василияда – цяло селище от заведения издигнати с благотворителна кауза, специално създадени за бедните. Това бил цял един град на вярата и милосърдието. Преди смъртта на Василий, Господ сам подал знак за светостта му. Разказвало се, че когато бил болен, лекаря Йосиф отишъл при него. Той бил добър в професията си, но не вярвал с Господа. Знаело се, че Йосиф може да разпознае пациента кога е настъпил сетния му час. Така станало и с Василий. Когато обаче му съобщил новината, Васил предложил да го покръсти и тогава да си отиде. Йосиф не повярвал на думите му, но се обзаложили. През нощта Васил, отправил молитва към бога, в която да измоли за още един ден, в който да спаси душата на своя доктор. Станало чудо. На утринта, когато доктора и останалите се подготвили за погребението на Василий, той станал от леглото и рекъл на доктора си, че иска да избави душата му и рода му, като го покръсти в Христовата вяра. Самият доктор не повярвал на очите си, паднал на колене и се съгласил. На вечерта, Васил се измил, приготвил се за последния си път, към Божието царство и починал. Денят бил 1 януари. Василий бил само на 50 години, а народът, който го познавал го обичал и уважавал от все сърце. Изпратили го с много мъка, но добрините, които сторил се помнели поколения напред.

Защо Василовден е известен и като Муковден?

Честа практика в миналото е било при даване на хляба, хората да се ритат, да се бодат с глави, да мукат, откъдето идва и името Муковден.

Обичаи и традиции на Свети Влас

Първият ден от новата година е приеман за празник на здравето на вола. Най-често празничният комплекс включва ред обредни действия, забрани, практики, чиято обща цел е да предпазват.

Как се тачи Св. Влас в различните части на България?

На 1 януари, стопанките на дома, стават рано сутринта и омесват обредни хлябове. Мъжете чистят обора, изчесват и подготвят воловете, за да ги изкарват на водопой. Преди тръгване, домакинята излиза с обредните хлябове и ги набучва на рогата на воловете. Докато пият вода воловете, стопанинът накисва хляба във вода, натрошава го и с него храни добитъка. На всички присъстващи там мъже, както и срещнатите по пътя, стопанина раздава обреден хляб. Целият този ритуал е за здраве на воловете и срещу болестта влас (болест в стомаха и червата при едрия рогат добитък).

Ето какви ритуали и традиции се преписват още на св. Власий?

На Василовден по домовете тръгват сурвакари. Това най-често са деца от 4 до 12 години. Те сурвакат възрастните с дрянови клонки наречени суровачки или сурвакници. От този ритуал, празникът е известен и като Сурва.

Сурвачките носят здраве и живот, плодородие. На места из страната пъпките от дряновите клонки се пускат в полозите на кокошките, за да мътят яйцата си.
На Василовден раздават кравай, за да гони мечките и вълците. Изричат се думите: „Аз като съм на път, тя да е на връх. Аз като съм просойна, да е усойна!“.

В Родопския край жените майки стават рано и с дрянови пръчки сурвакат децата, още докато спят, а след това и останалите членове на домакинството.
Обичай е жените да измиват косите си на 1 януари с вода, в която е престояла дрянова пръчка. Това се прави, за да са здрави и бляскави косите им.
Когато жената меси тесто за обредния хляб, трябва да пипне с немити и още в тесто ръце обора, кошерите, кокошарника и всичко що има стока в дома.
В Северозапада се приготвят два обредни хляба наречени на Св. Петка и Св. Влас. С тях се прекадява в обора при воловете. Първият се раздава на хората, най-често съседите, а втория се раздава на добитъка, като се омесва с кърмата от воловете. В Северозападна България на говедата „секат влас“. Ритуалът се изпълнява със секирата, с която се замахва и това е придружено от мучене. От кози и волове се взема малко вълна за лек.

На Василовден се спазват и някои забрани. Жените не трябва да предат, за да не става „влас“ в очите им, не месят, за да не „власява“ брашното. Мъжете не трябва да впрягат в работа воловете, защото се приема, че макар и с девет колана впрегнати, те се разпрягат. Празникът се почита и от овчари. Това се прави, за да не се раждат власати и с груба вълна овцете. В Централна България се чества празника и за нивите, за да не хващат „влас“, т. т. да няма празни класове.

1 януари Св. Влас, Васильовден, Власовден, Муковден

На 1 януари, християнската църква почита Обрезание Господне, известно още като обрязването на Христос. Според еврейските закони тогава, всички момченца се обрязвали след раждането им на осмия ден. Обичаят е приет още в II хилядолетие пр. Хр. И е знак на завета между богоизбрания народ и Бог.

Ритуалът по обрязването на Исус Младенеца, насочва към истинността, към физическото тяло на Бога човек, тялото от плът и кръв, каквото има всички хора. Свети Василий помага срещу магии, уроки, зли душевни заболявания и сили. Той пречиства помислите на грешните, дава надежда при отчаяние и униние. Приема се, че скърбящите и изкушаваните трябва да му се помолят, за да очисти душите и умовете им.

ТУК ЩЕ ОТКРИЕТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ ПОЖЕЛАНИЯ  И КАРТИЧКИ ЗА ИМЕН ДЕН НА ВАСИЛ И ВСИЧКИ ПРАЗНУВАЩИ НА 1 ЯНУАРИ!

Вашият коментар