Нека най-великите моменти в живота ти бъдат всеки път, когато правиш добро

Нека най-великите моменти в живота ти бъдат всеки път, когато правиш добро и помагаш на хората.
Честит Великден!