Единствената сила в света, която не познава страха, е любовта

Единствената сила в света, която не познава страха, е любовта