Честит Стефановден!

На този ден тъгата забрави с приятели празнувай до забрава, изпий до дъно
радости мечти, а времето приемай за награда. Честит Стефановден!