Нека Петковден да ти донесе подарък желан

В здраве да живееш, от любов да не се отървеш и нека Петковден да ти донесе подарък желан!