Първокласник да си е призвание голямо

Първокласник не е лесно да си,
но е призвание голямо и ти дава,
много знания и съвети безценни,
които да използваш всеки ден!