Няма значение как ще започне денят ви,
ако може да си позволите да го завършите с
усмивка!

Няма значение как ще започне денят ви,
ако може да си позволите да го завършите с
усмивка!