Честит празник Малка Богородица.

Честит празник Малка Богородица. Нека вярата и доброто никога не ви напускат!